Όροι Χρήσης

Γενικοί όροι χρήσης του δικτυακού τόπου www.istorima.org

H «ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ» στο εξής «Istorima» προσφέρει πρόσβαση στις σελίδες και τις υπηρεσίες της με τους παρακάτω όρους χρήσης, τους οποίους οι επισκέπτες θα πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά πριν προβούν σε επίσκεψη/ χρήση των σελίδων/ υπηρεσιών της.

Η περιήγηση στο δικτυακό τόπο www.istorima.org και η χρήση των υπηρεσιών του συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, για όλες τις σελίδες του δικτυακού τόπου, ενώ περιλαμβάνουν κάθε είδους μελλοντική τροποποίηση και ανακατασκευή τους.

Το «Istorima» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, οι δε επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση τεκμαίρεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού τόπου.

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί ή δεν κατανοεί τους παρόντες όρους χρήσης, ολικά ή μερικά, οφείλει να μην επισκέπτεται τον παρόντα δικτυακό τόπο.

Πνευματικά Δικαιώματα

Τα λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα, γνωρίσματα που περιλαμβάνονται στο δικτυακό τόπο ανήκουν στο «Istorima» ή/και στα πρόσωπα που μνημονεύονται ως χορηγοί και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τη βιομηχανική ιδιοκτησία.

Το σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: podcasts, video, κείμενα, γραφικά, σχήματα, σχέδια, εικόνες και φωτογραφίες αποτελούν αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του «Istorima» και μέρος του αρχείου προφορικών ιστοριών που δημιουργεί ή φιλοξενεί το «Istorima» χάρη στην Ιδρυτική Δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του για την Ενίσχυση κι Επανεκκίνηση των Νέων.

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου www.istorima.org έχει δημιουργηθεί μέσω συνεντεύξεων που έλαβαν για λογαριασμό του «Istorima» Ερευνητές με σκοπό τη δημιουργία αρχείου προφορικών ιστοριών, καταγράφοντας βιωματικές ιστορίες αφηγητών από όλη την Ελληνική Επικράτεια, οι οποίες περιλαμβάνουν όχι μόνο τα ακριβή λόγια του αφηγητή αλλά και την ίδια του τη φωνή ή/και εικόνα. Σε αυτό δύνανται να περιλαμβάνονται συνεντεύξεις, ηχητικά ή βιντεοσκοπημένα αρχεία, φωτογραφίες και τεκμήρια που παραχωρούνται στο «Istorima» από ιδιώτες φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εφόσον έχει παραχωρηθεί η συναίνεση των αφηγητών ή των νόμιμων εκπροσώπων τους και εφόσον εμπίπτουν στους νόμιμους σκοπούς του. Κατά τη διαδικασία των συνεντεύξεων που διενεργεί το «Istorima» τηρούνται οι κανόνες δεοντολογίας που ακολουθούνται στα αρχεία προφορικών ιστοριών, προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα των ερευνητών και των αφηγητών και έχει ληφθεί η ενημερωμένη συναίνεση όλων των αφηγητών στην οποία περιλαμβάνεται και η άδεια χρήσης του υλικού στο www.istorima.org.

Το «Istorima» δεν έχει παρέμβει στο περιεχόμενο των αφηγήσεων παρά μόνο για τεχνικούς λόγους όπου ήταν απαραίτητο λόγω π.χ κακής ποιότητας ήχου. Δεν έχει ελέγξει ούτε υιοθετεί το περιεχόμενο των αφηγήσεων το οποίο παρουσιάζει στα πλαίσια του Αρχείου Προφορικών Ιστοριών. Ρητά διευκρινίζεται ότι το «Istorima», όπως και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), ιδρυτικός δωρητής του έργου, δεν υιοθετούν ή ταυτίζονται απαραίτητα με το περιεχόμενο των αφηγήσεων το οποίο παρουσιάζεται στο πλαίσιο του Αρχείου Προφορικών Ιστοριών. Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι οι περιεχόμενες εδώ ιστορίες δεν συνιστούν πρόταση ή σύσταση προς τους χρήστες για αποδοχή ή/και συμμόρφωση προς συγκεκριμένες συμπεριφορές, πράξεις ή γεγονότα. Οι ιστορίες εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις, ιδέες και βιώματα των αφηγητών τους.

Επίσκεψη - χρήση του δικτυακού τόπου - Αναπαραγωγή του περιεχομένου

Κάθε χρήστης μπορεί ελεύθερα να επισκέπτεται τον δικτυακό τόπο. Ο επισκέπτης/χρήστης δεσμεύεται κι εγγυάται ότι θα χρησιμοποιεί τον δικτυακό τόπο σύμφωνα με τους παρόντες όρους, τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις της εθνικής, ενωσιακής και διεθνούς νομοθεσίας και σύμφωνα με τα χρηστά ήθη. Ο επισκέπτης/ χρήστης ευθύνεται για την αποκατάσταση κάθε ζημίας που τυχόν προκληθεί στο «Istorima» ή σε οποιονδήποτε τρίτο από αθέμιτη ή/και κακή χρήση των υπηρεσιών ή σελίδων ή οποιουδήποτε τμήματος του παρόντος δικτυακού τόπου, καθώς και από τη χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας εισαγωγή, δημοσίευση και μετάδοση μέσω αυτού οποιασδήποτε πληροφορίας, κειμένου, λογισμικού ή αρχείου.

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή και λήψη του περιεχομένου (podcast) που προσφέρεται στον χρήστη από τον παρόντα δικτυακό τόπο, αυστηρά, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση, που θίγει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του «Istorima». Δήλωση Αποποίησης

Το «Istorima» δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί σε επισκέπτη/ χρήστη από την πρόσβαση και τη χρήση του περιεχομένου και των προσφερόμενων πληροφοριών κι υπηρεσιών του δικτυακού τόπου. Το «Istorima» καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την παροχή κι εξασφάλιση υψηλού επιπέδου πληροφοριών και υπηρεσιών, δεν ευθύνεται όμως για την ακρίβεια, πληρότητα, ή ορθότητα των αφηγήσεων τρίτων που περιέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο.

Το «Istorima» λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την πρόσφορη λειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου, ουδόλως όμως εγγυάται ότι τα περιεχόμενα, οι ιστοσελίδες, οι τεχνικές διευκολύνσεις και δυνατότητες του δικτυακού τόπου θα παρέχονται ανελλιπώς και χωρίς προβλήματα, ούτε ότι ο δικτυακός τόπος ή/και οι εξυπηρετητές («servers») μέσω των οποίων συνδέεται αυτός, με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή των επισκεπτών/χρηστών, θα παρέχονται χωρίς τυχόν ζημιογόνες εφαρμογές τρίτων οι οποίες ενδέχεται να εγκατασταθούν, κακόβουλα, εν αγνοία του.

Σύνδεσμοι Παραπομπής («links») με άλλους δικτυακούς τόπους

Ο δικτυακός τόπος μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους παραπομπής «links», «hyperlinks», διαφημιστικά «banners» προς άλλους δικτυακούς τόπους επί των οποίων το «Istorima» δεν ασκεί έλεγχο και δεν συνδέεται κατ' οιονδήποτε τρόπο με αυτούς. To «Istorima» δεν φέρει ευθύνη αναφορικά με το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, την ασφάλεια, την νομιμότητα και ακρίβεια των πληροφοριών ή υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων ή/και σελίδων στους οποίους δύναται να παραπέμπει μέσω συνδέσμων, οποιασδήποτε μορφής.

Ανήλικοι

Η χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου σε χρήστη/ επισκέπτη που είναι ανήλικος είναι δυνατή μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή κηδεμόνων του.

Εφαρμοστέο Δίκαιο - Δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι ερμηνεύονται κατά το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση κάθε διαφοράς που τυχόν προκύψει κατά την ερμηνεία- εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης καθώς και από την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών, μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας (Ελλάδα).

Επικοινωνία

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης έχει οποιαδήποτε απορία ή χρειάζεται οποιαδήποτε βοήθεια σε σχέση με την χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου παρακαλείται όπως επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα του «Istorima».